Izvod iz Izmjena i dopuna Pravila i propozicija - napomene

 

Zagrebačka INFORMATIJADA Božo Težak

 

Natjecanje u programiranju za miniće, kadete i juniore, učenike osnovnih i srednjih održava se prema Pravilniku INFORMATIJADE za natjecanja u programiranju. Pravilnik INFORMATIJADE se najvećim dijelom podudara s prijedlogom Pravilnika za županijska i državna natjecanja u informatici-računalstvu.

Ipak postoje i neke razlike od državnih pravila.

Pravilnik Zagrebačke INFORMATIJADE u poglavlju koji regulira mentorstsvo u potpunosti poštuje Opći pravilnik o natjecanju u Republici Hrvatskoj. Tako se našim pravilnikom ne priječi da učenik bude mentorom drugom učeniku, pače niti da učenik sam sebi može biti mentor. Čini se upravo suprotno, potiče se da upravo ona stvarna osoba koja je učenika-cu pripremala za natjecanje bude i prijavljena mentorom-icom.

Skupine natjecatelja – natjecateljske kategorije po uzrastima su:

1. KLASA  -  liga mini VIJUGA

 1. minići A – učenici prvih i drugih razreda OŠ i stariji predškolci, LOGO
 2. minići B – učenici drugih i trećih razreda OŠ, LOGO i Cpp.

2. KLASA  -  Božo Težak, KADETI, LOGO i Cpp/BASIC/Pascal

 1. mlađi kadeti – učenici petih i šestih razreda OŠ,
 2. stariji kadeti – učenici sedmih i osmih razreda OŠ,

2. KLASA  -  Božo Težak, JUNIORI, Cpp/Pascal

 1. mlađi juniori – učenici prvih i drugih razreda SŠ
 2. stariji juniori – učenici trećih i četvrtih razreda SŠ

Nadalje, našim Pravilnikom omogućeno je utemeljeno odvojeno vrednovanje rezultata unutar klase i uzrastne podskupine (mlađi i stariji kadeti, ili minići A i minići B, ...), ali i po svakom razredu unutar uzrastne podskupine te prema programskom jeziku. Stoga za obje natjecateljske klase u svim podskupinama vrijedi pravilo da svaki natjecatelj, izuzev u kategoriji mlađih minića,  dobiva uređeni  snop od pet zadataka na način da:

 • 1,2,3 i 4-ti zadatak, ukupne vrijednosti 200 bodova, rješavaju natjecatelji za plasman u neparnim razredima, počevši od 3. r osnovne škole,
 • 2,3,4 i 5-ti zadatak, ukupne vrijednosti 280 bodova,  rješavaju natjecatelji za plasman u parnim razredima, počevši od 4. r osnovne škole,
 • 1,2,3,4 i 5-ti zadatak, s ukupno mogućih 300 bodova,  rješavaju natjecatelji za apsolutni plasman unutar svake uzrastne podskupine: stariji minići, mlađi kadeti, stariji kadeti, mlađi juniori i stariji juniori.

 

Nakon tri kola izlučuje se lista sudionika koji dobivaju pravo daljnjeg sudjelovanja u natjecanju. U svakoj podskupini i programskom jeziku, zavisno od razultata, to može biti najviše 15-20 natjecatelja. Nakon petog kola određuje se lista konačnih finalista koju sačinjava okvirno najviše 10 najboljih iz svakog natjecateljakog područja i uzrastne podskupine.
Natjecatelji s dva izostanka, a bez pismenog obrazloženja, tijekom prva tri kola gubi pravo daljnjeg sudjelovanja, a u finalno kolo mogu se plasirati najbolji natjecatelji s minimalno tri odrađena kola.

Konačni poredak natjecatelja određivat će se prema ukupnom broju bodova osvojenom u svim kolima natjecanja pri čemu će se izuzeti najslabiji rezultat za svakog natjecatelja. Konačni poredak može se utvrđivat istodobno za nekoliko razina:

 1. Na prvoj razini dobivat će se rang lista koja će vrijediti za svaku školu ili udrugu koja je svoje učenike prijavila za natjecanje.
 2. Na drugoj razini mogu se, u slučaju dovoljnog broja natjecatelja, iskazati rezultati natjecatelja unutar gradske četvrti, a prema mjestu stanovanja natjecatelja.
 3. Na trećoj razini dobivat će se rezultati natjecanja za područje cijelog našeg grada,odnosno drugih gradova sudionika, a
 4. na posljednjoj, najvišoj razini bit će ukupni rezultati Zagrebačke INFORMATIJADE Božo Težak, za sve sudionike natjecanja uključujući i prijavljenike izvan područja Grada Zagreba.

Ovim je modelom već u prvim godinama, i zbog svoje kvalitete i zbog strukturnih i troškovnih razloga, opravdanost primjene Zagrebačke INFORMATIJADE  i za sva izlučna natjecanja u sustavu školskih i županijskih natjecanja u u RH za  Gradu Zagrebu postala potpuno neupitna.

Programerska područja jednaka su kao i za županijsko natjecanje, s tim da je svim kadetima, kao i prethodne četiri godine, a za razliku od državnih natjecanja koje je to omogućilo prošle godine, omugućeno i rješavanje u FMS LOGU, poboljšanoj inačici MSW Loga. Učenici trećih i četvrtih razreda ove godine moći će se natjecati i u programskom jeziku Cpp.
Natjecanja u svim klasama odvijaju se prema satnici koja se izrađuje za svako kolo.

Ukoliko se pojedinom kolu pristupa dolaskom u računalnu učionicu, svaki natjecatelj ima svoj natjecateljski broj iz kojeg je vidljiva oznaka učionice i računala odnosno radnog stola dodijeljenog natjecatelju.
Natjecateljsko vrijeme, predviđeno za rješavanje zadataka za miniće i kadete je dva sata
(120 minuta), a za juniore tri sata (180 minuta).

Sa svrhom posebnog poticanja darovitosti, rukovodstvo natjecanja posebnom odlukom određenim natjecateljima može odobriti sudjelovanje i u višoj uzrastnoj kategoriji.

Zagrebačka INFORMATIJADA, odnosno njene preteče, natjecanja i smotre stvaralalaštva uvedene su 2004. sa svrhom zaokruživanja ukupnog projekta poticanja darovitosti Zagrebačkog računalnog saveza.

Nadajući se da ni ove godine neće biti niti jedne škole koja nije spremna podržati učenike da se natječu u ime svoje škole na ovom natjecanju, posvećenom Boži Težaku, velikanu hrvatske znanosti, srdačno vas pozdravljamo.

Sva naša natjecanja i smotre informatičkog stvaralaštva odvijaju se
pod zaštićenim znakom:

  1. ZA HRVATSKU DAROVITOST  -

Hvala FER-u na sustavnoj potpori našim nastojanjima u proteklim godinama i davanju vlastitog prinosa poticanju hrvatske darovitosti na području školske informatike-računalstva. Hvala svim drugim ustanovama i pojedincima koji su postupno prepoznavali naš rad u posljednjih deset godina.

Hvala svim suradnicima koji godinama ugrađuju dio sebe u ova natjecanja.  

Prije dvije godine je projekt poticanja darovitosti dobio i drugo izdanje songa i spota
100 godina BOŽE , u kojem su glavni glumciJ zagrebački i hrvatski genijalci i genijalke. Pogledajte. Hvala našj najvećoj izdavačkoj kući CROATIA RECORDS.

Hvala svim natjecateljima, njihovim roditeljima te školama i udrugama koje ih potiču.

 

Bodovanje

 

ZA UTVRĐIVANJE
REDOSLJEDNE RANG LISTE
UNUTAR POJEDINOG RAZREDA

 

         Minići:  3. razredi                                                     Minići:  4. razredi
Kadeti:  5., 7. razredi                                                     Kadeti:  6., 8. razredi
Juniori: 1., 3. razredi                                                      Juniori:  2., 4. Razredi

ZADACI
           natjecatelji rješavaju 1,2,3, i 4-ti zadatak                                           natjecatelji rješavaju 2,3, 4 i 5-ti zadatak           

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

20
40
60
80
(100)
(20)
40
60
80
100
... 200 bodova 
... 280 bodova

 

 

 

ZA UTVRĐIVANJE
REDOSLJEDNE RANG LISTE
UNUTAR POJEDINE
UZRASTNE KATEGORIJE

natjecatelji rješavaju svih pet zadataka

 

 • stariji minići - znači zajedno 3. i 4. razredi
 • ili mlađi kadeti  – znači zajedno 5. i 6. razredi,
 • ili stariji kadeti  – znači zajedno 7. i 8. razredi,
 • ili mlađi juniori – znači zajedno 1. i 2. razredi srednjih škola
 • ili stariji juniori – znači zajedno 3. i 4. razredi srednjih škola

 

Z A D A C I

1

2

3

4

5

20
40
60
80
100
300 bodova

 

  

IZDVOJILI SMO

U eri najboljeg hrvatskog olimpijca Gorana Žužića i njegovih kolega Ive Sluganovića, Filipa Barla i Bruna Rahlea koja je trajala od 2006. do 2009. godine...
  

ZANIMLJIVOSTI

Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...
Zagrebački računalni savez - Sva prava pridržana | Objave portala nije dozvoljeno prenositi bez prethodnog odobrenja Saveza.