Pripreme za prvo kolo: upute o natjecanju, greške u prijavama

Pripreme za prvo kolo: upute o natjecanju, greške u prijavama

28.01.2011.

Dragi naši natjecatelji!

Dobrodošli na prvo kolo ovogodišnje informatijade! Raspored natjecanja možete naći u prethodnoj obavijesti, a u ovoj smo za vas priredili upute o natjecanju, te informacije o nedostacima u prijavama.

Upute

U privitku možete pronaći upute za pristup natjecanju. Naći ćete upute kako pristupiti zadacima, kako nas kontaktirati za vrijeme natjecanja, te kako predati zadatke. Upute su se malo promijenile u odnosu na prošlu godinu, no ipak ih detaljno pročitajte kako biste se podsjetili i kako biste primijetili novine.

Nedostaci u prijavama

U tijeku priprema primijetili smo određene greške ili nedostatke u prijavama. Molimo da proučite navedenu listu, te da na dostavite korigirane informacije.

Primjerice, zamjetan broj učenika nije unio valjanu email adresu, te stoga nije mogao primiti danas odaslane uvodne upute.
 

Potrebno dopuniti prijave
Mole se sljedeći učenici da dopune svoju prijavu navedenim podatkom. Podatak je potrebno dostaviti na

Juniori
Marin Tomic
  email
Zvonimir Jurelinac
  email
Borna Vukorepa
  email
Tomislav Buhiniček
  email, ime škole/udruge
Domagoj Cevid
  hitno dostaviti ime mentora A i B, a ne samo prezime
C++
Luka Bakrač
  email
Logo
Ivan Brandić
  email
Vito Deduš
  email
Ivan Božić
  email
Luka Bakrač
  email
Sven Bakrač
  email
Šimun Lažeta
  email

Nevaljani podaci
Neke email adrese su nevaljane. Što prije dostaviti točnu email adresu na !

Blanka Ivanović
  email (unesen je nepotpuni mail)
Tomislav Jaustović
  email @email.t-com.hr javlja grešku
Zvonimir Lončarić
  email @gmail.com javlja grešku
Ivan Prevarić
  email @hotmail.com javlja grešku
Magdalena Primorac
  email @zg.t-com.hr javlja grešku
Domagoj Evtimov
  email @gmail.com javlja grešku

Nedostajući korisnički račun
Navedeni učenici nemaju korisnički račun na ZATEMASu, te neće moći pristupiti zadacima ili arhivi zadataka ako ne dostave točno ime korisničkog računa na :

Sven Bakrač (Logo)
Marin Šipek (Minići)
Barbara Đurić (Minići)
Juraj Malenica (Juniori)


Više od jedne prijave
Ovi natjecatelji obavili su više od jedne prijave, te će samo jedna biti uzeta u obzir, slučajnim odabirom; ukoliko se ne slažu s odabranime, molimo da dostave točne podatke na :
Mislav Bradač (juniori)
Luka Bakrač (Logo)
Ivor Šlibar (Logo)
 

-----------
  

IZDVOJILI SMO

Za odgovore o tome kako se dakle stvaraju centri izvrsnosti poput ovog, morali smo zagrepsti dublje i postaviti nekoliko ključnih pitanja tajniku koji o tome zna najbolje. Kaže za sebe da više voli raditi nego govoriti i da ga se ne može vidjeti na dodjelama medalja...
  

ZANIMLJIVOSTI

Ivan Krstić je prvi čovjek računalne sigurnosti u Apple-u, početkom stoljeća bio je član Saveza, a da je osobit i neponovljiv znali smo odmah...
Zagrebački računalni savez - Sva prava pridržana | Objave portala nije dozvoljeno prenositi bez prethodnog odobrenja Saveza.